Cursus Kijken met je Ziel

Basistraining over verdiepte buitenzintuiglijke waarneming en empowerment

 

Training september 2018 volgeboekt!

Wil jij in de toekomst meedoen? Stuur dan een mailtje

 

Een bijzondere cursus over de zintuiglijke en buitenzintuiglijke waarneming op een diep niveau. Over helder horen, zien, voelen, ruiken, weten, waarnemen en werkelijk transformeren.  Op weg naar een vitaler, gelukkiger en geïnspireerd leven. Unieke kennis via unieke kennisoverdracht!

 

Voor wie is deze training bedoeld?

Dit is een cursus voor:

 • Initiators van de Nieuwe tijd in spilfuncties van het leven of op leidinggevende posities
 • Werkers in de dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg: life coachen, begeleiders, therapeuten, artsen, spirituele werkers, pedagogen etc.
 • Nieuwsgierige, creatieve mensen, die in de diepere lagen van hun werkelijkheid willen kijken
 • Ondernemers die willen werken aan empowerment, focus en werkkwaliteit
 • Intuïtief gevoelige mensen, die meer in hun kracht willen leren staan

In deze cursus ga je meer en meer jouzelf als instrument inzetten en aansturen om je leven en werk kracht bij te zetten, richting te geven en te vormen. Je leert de dynamiek van je leef- en werkomgeving te verstaan.
Wat is er ‘in ons en rondom ons’ werkelijk aanwezig? Wat zijn de onderstromingen: dat wat niet letterlijk uitgesproken is, maar wel bepaalt of iets lukt of juist niet lukt?
Wie ben jij ten diepste en hoe zet je je kwaliteiten optimaal neer?
Hoe bewerkstellig je een heldere waarneming, focus en concentratie?

Leer spreken met je Ziel en te luisteren naar je diepste kern. Leer voelen en verstaan. Leer letterlijk te schakelen op alle niveaus. Verdiept buitenzintuiglijk waarnemen is een must om de beweging van het leven en je werk met je mee te krijgen in harmonie met je Ziel. Fysiek koppelen van je verdiepte bewustzijnslagen maakt het mogelijk het letterlijke instrument te worden van wie jij ten diepste bent.

 

Op weg naar een gelukkiger, vitaler, talentvoller leven: Leer kijken met je ziel.

 

Het is tijd geworden om al mijn verworven _20160729-el-lensen-152-van-167kennis met je te delen. Mijn jarenlange ervaring met het werk in het veld heeft me enorm veel kennis gebracht. Ik mocht duizenden mensen helpen om stappen te maken en inzichten te ontvangen. Mijn speciale en geheel eigen manier van werken op het buitenzintuiglijk niveau, blijkt voor velen iets heel bijzonders te zijn.

Misschien wil jij ook zo GROEIEN en voor jezelf een training inzetten die voelt als ‘herkennen’ en ‘thuiskomen’ , zodat je werkelijk wordt wie je ten diepste bent.

Ik kan je mijn werkvorm niet aanleren, maar ik kan je wel de processen tonen die spelen en je laten zien hoe ik werk. Ik kan je tonen hoe belangrijk echt voelen en bewust waarnemen is voor innerlijke groei, levensgeluk en werkelijke empowerment. Als je leert Kijken met je Ziel kom je toe aan het maken van contact met je Essentie en het neerzetten van jouw levensopdracht. Laat jouw Ziel weer spreken en je fysieke voertuig het gereedschap worden van de Nieuwe tijd. Het zal je veel brengen!

Wil je lezen wat oud-cursisten van deze training vonden? Kijk dan onderaan op deze pagina.

Wat en hoe?

Ik reik je geen kant en klare opleiding aan. Ik geloof dat het de bedoeling is dat je je eigen geheel authentieke vorm mag ontwikkelen om helder waar te nemen, te helen en te creëren. Vanuit je wezenskern wordt jou een taak GEGEVEN in het leven. Met die levenskern kun je contact maken. Op dat moment komt er een scala van diep weten en diepe kennis boven en kom je op je levenspad. Je brein en lichaam gaan meer samen werken. Je zult groeien, expanderen en empowerd raken.

In deze cursus vertel ik je veel en laat je veel voelen. De grootste stappen echter zul je zelf maken al voelend en ervarend. Hoe je proces en ontwikkeling verlopen ligt bij jou en is voor iedereen anders.

Deze introductie- en basiscursus over mijn werk biedt je een aanzet tot verder groeien en kan je inspireren en ‘voeden’. Jouw fysieke lichaam wordt daarbij het voertuig en gereedschap waarmee je dat letterlijk waarachtig maakt.

De cursus kent geen standaard vorm, geen strikt handboek en geen vaste doelen.  Je krijgt een werkboek waarin informatie over mijn werkwijze en zienswijze terug te lezen is. De echte diep doorvoelde kennisoverdracht vindt plaats tijdens de bijeenkomsten, waarbij ik mij steeds afstem op de groep en wat het proces op dat moment vraagt. Je zult daarbij notities gaan maken, die jij zelf begrijpt. Het bijwonen van de lessen is dus essentieel om je groeistappen te maken en de processen te begrijpen.

Ik reik je veel informatie aan via een speciale leerstrategie, waarbij je de informatie bewust doorleeft en doorschakelt naar je brein. Zo sla je de voor jou op dat moment relevante informatie op, en integreer je de informatie op een manier en in een taal die jij begrijpt: in JOUW taal. Je gaat immers kijken met JOUW ZIEL.

Energie wordt tastbaar

Energie is transformeerbaar en kan alle kanten op. Dat lijkt ongrijpbaar, maar dat is het juist niet. Het is een feest als je met energie kunt spelen, deze kunt ‘lezen’, ermee kunt werken en deze tevens letterlijk kunt koppelen aan je praktische dag bewustzijn en je alledaagse fysieke lichaam. Ik ga je tonen hoe dat werkt. Onze Ziel is volop energie en zal je juichend begroeten. Het wordt een heerlijke cursus, zonder dat we hoeven te bijten in droge leerstof. Het zal als vanzelf gaan, want daar houd ik van: energie wil STROMEN, toch?


Een greep uit de inhoud met thema’s die aan bod komen.

Deze cursus is een introductie op onderstaande thema’s.

 • Het landschap van weten
 • Lichaamsbinding
 • Basisverbinding, een stap verder dan gronding
 • Het fysieke raster
 • Het koppelen van het fysieke lichaam met het energetisch lichaam
 • Trilling, kleur, fonoforese
 • Het brein, hoofdwerk, frequenties in het brein, focus, concentratie
 • Onze vier oorspronkelijkheden.
 • Kernkracht
 • Voorouders en tijdlijnen
 • Rad van incarnatie en karma
 • Klank en stem: de ziel klinkt!
 • Verruimd bewustzijn
 • De 3e, 4e en 5e Dimensie
 • Ziel, Essentie en Authentieke Zelf

Bovenstaande thema’s kennen een samenhang en beïnvloeden elkaar. Ze komen dan ook in wisselende volgorde aan bod, waarbij sommige thema’s meer accent en verdieping zullen krijgen. Zo krijg je binnen deze introductiecursus een goed overzicht van het ‘totaalraster’ dat ik voor mijn werk inzet. Het begrijpen van dit ‘totaalraster’ is essentieel om mijn werkwijze en de effectiviteit ervan te kunnen begrijpen.

Je ontvangt tijdens de lessen een toegang om meer in de diepte te kijken naar processen, en ze tevens fysiek te vertalen naar je dag-bewustzijn.
Daar ligt volgens mij de kracht van spirituele groei en empowerment voor ons als mens.


Meekijken over de schouder van mijn levenswerk

In deze cursus werken we interactief. De informatie die ik met je deel, wordt door jou doorvoeld en doorleefd in oefeningen en verdiepingsmomenten. Deze oefeningen en verdiepingsmomenten helpen je de informatie te integreren.

Iedereen werkt op zijn/haar eigen trillingsniveau en iedere deelnemer zal op een geheel eigen authentieke manier de informatie later inzetten in het eigen werkveld of voor de persoonlijke ontwikkeling.

We werken niet met een vastomlijnd leerplan met doelen, maar procesgericht, waarbij ik veel van mijn verworven kennis zal overdragen.
Je krijgt effectieve tools aangereikt, tools die ik heb ontwikkeld tijdens mijn jarenlange intensieve praktijkwerk.


De cursus Kijken met je Ziel omvat het volgende:

 • Acht lessen van 2,5 uur waarin ik je uitleg hoe ik werk en waarom dat effectief blijkt te zijn.
 • Drie maanden gratis toegang tot de videotraining hoofdwerk.
 • De mogelijkheid tijdens de cursus éénmaal via de e-mail een korte persoonlijke feedback te vragen over thema’s die samenhangen met de cursus en jouw proces. Ik lees tijdens dit feedbackmoment jouw specifieke informatie verdiept voor jou uit. Deze feedback aanvragen kan tot uiterlijk een dag voor de 7e lesbijeenkomst
 • Een uitgebreide reader/werkmap met unieke en specifieke informatie.
 • Mijn boek Waarnemingen in Het Voorland – Gids naar onze ouders en voorouders. We gebruiken het als studie- en verdiepingsboek. Door de cursus te volgen ga je dit boek op een dieper niveau begrijpen, ‘vertalen’ en integreren.
  Heb je het boek al? Dan kun je dit boek aan iemand cadeau geven of de Engelse versie aanvragen.
 • In de laatste bijeenkomst ontvang je een Certificaat, als bewijs van deelname aan deze dieptetraining.

Je ontvangt bovendien:

 • Praktische tools, die je letterlijk voor je eigen werk en leven kunt inzetten.
 • Veel energie en heerlijke ontspanningsmomenten.
 • Een training van enkele maanden met gespreide lessen, zodat de informatie kan integreren.
 • Een prachtige verdieping voor je werk en/of voor je persoonlijk leven.
 • Informatie die nergens anders op deze manier te vinden is: je krijgt een unieke kans mee te doen aan een unieke cursus.

 

Najaar 2018 start de nieuwste training.

Lesdagen najaar 2018 Cursus Kijken met je Ziel

 • 1 september
 • 8 september
 • 22 september
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 3 november
 • 17 november
 • 8 december

Locatie en tijd

De cursusbijeenkomsten zijn op zaterdagochtend van 9.45 tot 12.15 en vinden plaats in:

Den Durpsherd
Kerkwijk 61
5258KB Berlicum

Voorwaarde om in te kunnen stappen:

Voor deze cursus moet je intuitief voelend zijn en bekend zijn met energiewerk en meditatie. Het gaat in deze cursus om groeiprocessen naar ‘meer weten, helder waarnemen, creatiever worden, in je kracht komen en in verbinding komen met je authentieke zelf’. Je moet in enige mate in beelden kunnen denken, kunnen visualiseren en openstaan voor nieuwe benaderingswijzen en energiebewegingen. Een open nieuwsgierige houding is belangrijk. Persoonlijke problemen en psychologische processen worden in deze cursus niet begeleid. 

 

Vervolgcursus Zielsgelukkig

Voor wie nog meer wil leren via mijn werk- en zienswijze, is er een vervolg op de cursus Kijken met je Ziel. In de vervolgcursus Zielsgelukkig gaan we dieper op de materie in, maar ook nog een flinke stap verder.
Voor meer informatie over deze vervolgcursus klik hier

 

Ken je mijn werkvorm nog niet en wil je aftasten of ‘Kijken met je Ziel’ iets voor je is?

Vraag een individueel consult aan om kennis te maken met mijn werkwijze en ervaar wat er in de diepte gebeurt. Neem deel aan een activiteit of doe mee aan een teleseminar. Je kunt dan voelen of je mee kunt bewegen en meeresoneert op de energie en werkwijze die ik inzet.


Heb jij interesse om mee te doen?

Stuur dan nu een mailtje met een korte motivatie

naar el.lenssen@tempeltje.nl

 

 

Jouw investering voor de cursus Kijken met je Ziel najaar 2018

 

De complete cursus kost € 650,- exclusief 21% BTW  excl. koffie/thee

Je maakt het bedrag direct in één keer over. Daarmee is je plaats vastgelegd en gegarandeerd voor jou.

Kosten bij betaling in twee termijnen: twee maal € 335,- exclusief BTW

De 1e termijn betaal je direct bij inschrijving, de 2e termijn betaal je uiterlijk voor de 3e cursusdag.

 

Restitutie cursusgeld of annuleren deelname:

Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
Echter: mocht na de eerste cursusbijeenkomst toch blijken dat deze cursusvorm niet bij jou past, dan kun je binnen een week na de eerste lesdatum jezelf schriftelijk afmelden. Doe je dat via e-mail, vraag dan om een leesbevestiging!
Je ontvangt bij tijdig annuleren  € 425,- (exclusief BTW) retour, ervan uitgaande dat je het volledige cursusbedrag al hebt betaald.

Mocht je om andere redenen moeten afzeggen binnen een week na de eerste bijeenkomst, dan geldt bovenstaande ook en ontvang je € 425,- (exclusief BTW) retour, ervan uitgaande dat je het totale cursusbedrag al hebt betaald.
In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats.

Let op: Vanaf het moment van annulering ontvang je geen cursusmaterialen meer. Materialen die je dan al persoonlijk hebt ontvangen mag je houden.

 


Reacties

 

El, wat een persoonlijke reis, transformatie en processen waren het de afgelopen 4 maanden. Het was intens, heftig, emotioneel, inspirerend en heel leerzaam. We hebben als groep en als individu heel hard gewerkt. Vandaag, op de laatste cursusdag zijn de laatste puntjes op de i gezet en ik ben klaar voor the next level! Nog meer ondernemen en leven vanuit liefde, mensen begeleiden op hun pad naar bewustwording en persoonlijke ontwikkeling met mijn authentieke kwaliteiten en mezelf krachtig in de wereld zetten. Geen ja-maars meer…..er is vanaf nu echt geen weg terug!


Hi El,

Kijken met je Ziel,

Een wonderlijke, kleurrijke cursus, die ik de afgelopen maanden heb mogen beleven onder de be-Ziel-ende leiding van El.

Zij vertelt vol passie en overgave over haar werk. Geeft de cursisten tools, oefeningen, naslagwerk en handvaten voor en tijdens de mediatie waardoor er diepgang ontstaat en je connectie kunt maken met je eigen ik. Iedereen volgt de cursus op zijn eigen tempo, level en manier. De lesstof ligt in grove lijnen vast, maar wordt verder afgestemd op de groep en is erg divers.

Ik heb ervan genoten en heb het gevoel dat ik zeker een stap heb gezet.

Volg je gevoel… Een mooi begin naar meer connectie met mijn Ziel.

El, nogmaals bedankt!


Hoi El,

Je hebt het mooi beschreven in jouw persoonlijke feedback aan mij, helder en duidelijk.
Herkenbaar……ook de uitleg over afstandelijkheid, dat klopt.

Hoe meer de energie van de feedback dieper naar binnen werkt, hoe meer ik me meegenomen voel naar een dieper weten. Ik zie het even heel duidelijk en reageer och ja, zo zit het. Heel bijzonder dit te ervaren. Hoe kon ik het ook niet gezien hebben, maf eigenlijk.

Ik las ook je nieuwsbrieven, over het kosmisch kind, heel herkenbaar.
Ook dank voor het delen van je informatie, ik ervaar dit als rijkdom.
Ik kijk uit naar zaterdag en naar mijn verdere groei, die hier uit voort komt.

Hartelijk dank, El, ik heb de feedback goed ontvangen, ook voor je snelle reactie.

Liefs en tot zaterdag.


Hoi El

Bedankt voor de mooie, leerzame cursus die ik bij jou mocht volgen.
Ik heb er met volle teugen aan deelgenomen. Vooral de momenten van meditatie waren geweldig om te beleven. 

Je enthousiasme, levensvreugde en -kracht, de boeiende informatie die je aanreikte, de mooie kaarten waar je ons uit liet kiezen en waaruit we allemaal onze eigen boodschap haalden, het was fijn om hier deel van te mogen uitmaken.

Enige minpuntje is dat er geen vervolg is… maar wie weet komt er nog eens iets waar ik weer met hetzelfde enthousiasme aan mag deelnemen. Ik wens alle nieuwe cursisten heel veel succes en plezier en veel nieuwe inzichten toe in hun cursus bij El.

Liefs.


Hoi El  

Eén van de laatste oefeningen van afgelopen zaterdag, ervaar ik als zeer krachtig. Het lijkt wel of ik positie voor mezelf heb bepaald waar ik sta. Dat ik meer in mijn kracht sta. Uiteraard super in mijn nieuwe job uitdaging die ik aangegaan ben, maar ik voel het ook sterk naar mijn zus toe, dus in familiale kant. Ik heb een kleine opdracht voor haar gedaan, en ik merkte dat ik steeds uit evenwicht flipte en eigenlijk in de puur 3D ging hangen. Na die oefening, lijkt het wel dat ik voor mezelf gekozen heb en gemakkelijker mijn grenzen kan bewaken. En er ook van doorleefd ben… moeilijk te verwoorden
Het is allemaal pril maar hier ga ik in groeien en dan wordt het misschien wel routine.

Ook vond ik het afgelopen zaterdag zooo frappant dat jij vertelde over dat vrouwen ( mbt kinderen krijgen, miskramen, bevallingen etc)helemaal niet netjes behandeld worden in onze westerse maatschappij zoals we allemaal willen laten blijken. Had ik toch net van vrijdagnacht op zaterdag gedroomd over dat ik bevallen was van een baby dochter. In die droom wist ik niet dat ik zwanger was maar de bevalling heb ik bewuster meegemaakt. Raar dat ik uberhaupt een droom nog bewust herinnner. Je hebt me nadien uitgelegd hoe die droom te plaatsen.

Verder kreeg ik vorige week op een bepaald ogenblik een sterk gevoel, een ‘wetend’ gevoel: de wereld klopt helemaal niet meer. Dit kan zo niet blijven voortduren. Dit heb ik nog nooit zooooo diep ervaren. Ergens wist ik dit met mijn hoofd maar ik heb het nu letterlijk gevoeld…….

Dit wou ik even kwijt over mezelf en de training.

Vele lieve groetjes.


 

De afgelopen maanden heb ik een bijzondere reis gemaakt bij El Lenssen

Ik voel me geïnspireerd en heb weer wat verder mogen groeien!


Vandaag heb ik de verdiepende cursus kijken met je ziel afgerond. Een inspirerende en authentieke cursus. Ik heb veel geleerd van El en er weer bij bepaald dat er niet 1 manier of weg is maar heel veel verschillende. Mooi om nieuwe tools aangereikt te krijgen. Ik borrel….😄
Gaaf 

Brenda


Hoi El

Wat een bijzondere ervaring was het reizen in de tijdlijn. Ik vond het heel spannend omdat mijn vaders kant helemaal niet veilig voelt voor mij, ik ben hem ook niet tegengekomen, maar zijn moeder zwaaide en verwees mij verder, ik kwam bij haar vader uit en hij gaf mij een heel fijn gevoel, heel liefdevol en geaccepteerd, dat ik er wel gewoon mag zijn 😊 volgens mij heeft er op dat moment ook healing plaatsgevonden.

Ik vond het zo mooi en dacht dat wil ik nog graag met je delen en je ook voor bedanken!

Groetjes.


Wat gebeurt er veel. Heel blij met de cursus!!!! Thuisgekomen, zo voelt het.


Getriggerd door de titel ‘ kijken met je ziel’, schreef ik mij in. Nieuwsgierig en zonder verwachting ben ik er heen gegaan. Ik heb de cursus inspirerend gevonden en heb leesvoer voor jaren geloof ik 🙂  Naast dat Ik echt heb genoten van El’s sprankelende, vrolijke, huppelende, blije persoonlijkheid, heb ik leuke en inspirerende mensen mogen ontmoeten.
Weer een stapje dichter bij jezelf in de reis naar wie je bent en wat je beweegt, wat je passie nu echt is.

Warme groet. 


Oh El- jouw lieve woorden had ik nodig. Ik voel ze als een warm deken rond mij.
Voel me vaak met deze materie zo alleen en stel me continue in vraag en of ik ook goed bezig ben met zoon. Waarschijnlijk moet ik niet zoveel nadenken ( eigenlijk weet ik dat ik moet loslaten en goed bezig ben) en gewoon vertrouwen dat het universum me alles gegeven heeft om dit alles aan te kunnen. 

Dank El, en ook dank dat je jouw kennis en jezelf elke cursusdag ter beschikking stelt!


De cursus Kijken met je Ziel is voor mij een hele inspirerende en verrijkende cursus geweest. Het zet veel in beweging. Voor iedereen die dieper wil kijken en voelen een echte aanrader!


Lieve El,

Dank je wel voor de mooie inzichten die wij hebben mogen krijgen tijdens de cursus. Essentie en intentie zijn mijn tover woorden nu. Ik droom nog veel en probeer deze op te schrijven.

Van de feedback heb ik veel waarheid ervaren. Mijn atelier is nu ook anders ingericht, waar een betere lichtval is maar ook sfeer. Ik merk dat mijn eigen werk daar ook van profiteert.


Ik wil je alvast even bedanken voor de twee geweldige cursusochtenden! Voor mij is het echt de missing link.