Dit is mijn leven!

De afgelopen weken heb ik veel geschreven en is de reader voor de nieuwste cursus ‘Zielsgelukkig’ gereed gekomen. Nu nog de kaft en lay out en er ligt alweer een prachtig boekwerk klaar voor deze verdiepingstraining en vervolg op de Basistraining ‘Kijken met je Ziel’ over verdiept buitenzintuiglijk waarnemen.

Waarom zouden we buitenzintuiglijk waarnemen?

Omdat we leren op een ander level te schakelen en te voelen welke richting we uit willen om ons leven te masteren op alle niveaus.
Denken en voelen komen samen in de Nieuwe tijd. De evolutie bracht ons de wetenschap, het brein dat denkt en veel weet.  Nu is de tijd gekomen intuïtie en denken met elkaar te laten samenwerken.

Kijken met je Ziel rolt alweer door in de tweede fase. De studenten gaan nu diep voelen en scannen in hun eigen informatie wat hen nog tegenhoudt om een helder innerlijke zicht te hebben op de persoonlijke diepste innerlijke drive. Daarnaast leren ze over elektriciteit, innerlijke impulsen, intern schakelen en het frijnen van de kernkracht. Zo word je sneller, scherpzinniger, warmer van hart en toon, krachtiger, bewuster ook.

Hoe blij ben ik, dat nu ook de verdiepingscursus Zielsgelukkig start voor de mensen, die nog meer willen en kunnen. De koplopers onder ons leren in deze cursus over de geheimen uit de oude tempels op een nieuw wakker niveau: sluiers worden opgelicht. Het wordt tijd dat informatie concreet wordt en van ons. Ik spreek nu over het helder zien en waarnemen. Het klopt, we kunnen het allemaal leren. Wie er zorgvuldig en integer mee omgaat, zal de initiatie-rites binnenwandelen en voelen hoe je ten diepste vernieuwd en meer en meer wordt wie je oorspronkelijk was en bent.

Ondertussen blijf ik in directe connectie met de werkvloer. Ik zie dagelijks nieuwe mensen in de praktijk. Ze maken grote sprongen, er gebeuren grootse dingen.
Ook mag ik op jullie persoonlijk verzoek mijn gave en kennis  op een hele nieuwe manier inzetten.
De Essentiegedichten blijken veel meer te zijn dan een mooie, fijne, treffende tekst. Gisteren voegde ik deze informatie aan de website toe:
‘Een Essentiegedicht kan diep binnenkomen, helend werken, inspireren, iemand in zijn kracht zetten, iemand steun geven, blij maken, energie geven, je leef-plek kleur en glans geven, een speciaal herinneringsmoment zijn, een speciale afscheidsgroet of juist een warm welkom zijn.’

‘Wowww’, dacht ik, ‘daar staat nogal wat’. Maar het is wat het  werkelijk is!
Mijn partner zei in de beginfase van het ontstaan van deze gedichten al: ‘El, die gedichten zijn een soort consulten, maar dan anders.’ Ik wimpelde dat een beetje weg met ‘Nou, dat zal toch wel meevallen’.  Hoe grappig toch, hij krijgt weer eens gelijk 😉

Je snapt het al, het is hier een ‘drukte alom’.
Hoe ziet mijn leven eruit?
Ik werk gestaag door en win dagelijks aan kracht en inzicht.
Ik deel het uit aan wie vraagt en begrijpt, aan wie het goud van mijn informatie de toekomst in wil dragen. We doen het samen immers?

Lees meer