Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze site getracht is om alle informatie op een juiste wijze te verwerken, kan het voorkomen dat e.e.a. niet op een juiste manier is weergegeven, verkeerd is aangeleverd, of niet juist geïnterpreteerd. De maker en opdrachtgever van deze website zijn dan ook niet aansprakelijk te stellen voor enig gevolg van toepassing van informatie van deze website.

Bij klachten op fysiek, psychisch of emotioneel niveau adviseert Het Tempeltje altijd de reguliere gezondheidszorg te raadplegen. Bij een eerste bezoek aan Het Tempeltje dient dan ook een verklaring ingevuld te worden, waarin de cliënt bevestigt in geval van fysieke, psychische of emotionele klachten, altijd een reguliere arts te zullen raadplegen. Het Tempeltje benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt hierin. Eventuele bezoeken aan Het Tempeltje, deelname aan activiteiten en trainingen of gebruik van producten van El Lenssen – Het Tempeltje geschieden altijd op eigen risico van de deelnemer of cliënt. Fysieke, emotionele, psychische of materiële schade als gevolg van gebruik van producten of deelname aan een consult of activiteit zijn voor de cliënt zijn/haar eigen rekening en verantwoordelijkheid.
Minderjarigen mogen alleen met toestemming van en onder verantwoordelijkheid van een ouder of voogd deelnemen aan een consult of activiteit.

Het Tempeltje verleent geen zorg

Ik, El Lenssen, ben niet bevoegd tot het verlenen van zorg, zoals dat in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg wettelijk geregeld is. Activiteiten en consulten die ik aanbied zijn een vorm van les, training en coaching.

Het Tempeltje en El Lenssen zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, die de cliënt ondervindt als gevolg van een bezoek aan Het Tempeltje, of schade welke de cliënt ondervindt tijdens of na deelname aan een activiteit of gebruik van een product. Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk. Deelname geschiedt op eigen risico.

El Lenssen – Het Tempeltje