Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht mij om cliënten/klanten te informeren over wat er met zijn of haar persoonlijke gegevens gebeurt.

 1.  Om een goede service te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens vast.
 2. U kiest er ten alle tijden zelf voor deze gegevens aan mij door te geven. U vult ze dan ook zelf in.
 3. De volgende gegevens kunnen door u worden ingevuld: uw e-mail adres, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw adres. (Voor zangactiviteiten gaat het ook om stemgroep en zangervaring).
 4. U vult deze gegevens zelf in op het persoonlijk inschrijfformulier voor consulten of op het inschrijfformulier ‘Aanmelding deelname zanggroep Puur’.
 5. Inschrijfformulieren blijven bewaard zolang dat relevant is. Uiteraard kunnen de ingevulde gegevens altijd door U worden ingezien en aangepast.
 6. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor persoonlijke service, die direct ten dienste staat van een geleverde dienst of product.
 7. Uw contactgegevens worden ook gebruikt voor de verzending van digitale nieuwsbrieven.
 8. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief gebeurt automatisch bij het bestellen van een product of een dienst.
 9. U kunt u ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via het aanmeldveld/scherm op de website.
 10. Het programma Autorespond beheert de gegevens die U invoert bij het bestellen van producten en het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Met dit bedrijf heb ik een verwerkers overeenkomst. Meer informatie over Autorespond zie: autorespond.nl
 11. Uw gegevens kunt U ten alle tijden persoonlijk inzien en aanpassen via de link ‘mijn gegevens’ onderaan de nieuwsbrief.
 12. Afmelden voor de nieuwsbrief doet U direct en eenvoudig via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrieven. Uw persoonlijke gegevens worden dan tevens verwijderd uit mijn bestanden, tenzij U nog klant bent voor andere diensten die ik verleen.
 13. Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van een goede service t.b.v. gerelateerde diensten en producten die U hebt afgenomen. Daarna zullen uw gegevens verwijderd worden.
 14. Ik wissel geen gegevens uit met derden.
 15. Het is ten alle tijden verboden geluidsopnames of videobeelden te maken van trainingen of lezingen die ik geef in de praktijk of op andere locaties openbaar of in besloten kring.
 16. Informatie door mij aan U persoonlijk verstrekt mag niet worden gedeeld met derden.
 17. Wanneer het – ondanks mijn maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 18. Als u opmerkingen heeft over de wijze waarop ik uw gegevens behandel, neemt u dan contact met mij op.

El Lenssen – Het Tempeltje/The Little Temple

E-mail: el.lenssen@tempeltje.nl

Telefoon: 073-5229084