Tag Archives: kwantumveld

Van angst naar vertrouwen

Heb jij dat ook, het gevoel dat je los staat van alles, geen verbinding voelt, het leven als los zand door je vingers glipt? De feiten lijken je achterhalen. Het leven lijkt stuurloos haar eigen gang te gaan. Jij voelt je leeg en verlaten. Je zou jezelf zo graag opnieuw willen verbinden. Je zou zo graag van angst naar vertrouwen, naar je oerbron, willen gaan.

Niet meer alleen en ‘achtergelaten’

Als dit gevoel in jou leeft, het idee dat je niet meer aan-getakt bent aan je levensenergie, aan-getakt aan het grootsere dat je leek te dragen, te voeden en te leiden, dan is het tijd te connecten met je oerbron.
Eigenlijk zou ik moeten zeggen: ‘Het is tijd opnieuw te connecten met je oerbron en de energie van je oorsprong’. Deze verbinding draagt je en geeft je innerlijke leiding. Je zult merken dat je je dan niet meer alleen en ‘achtergelaten’ voelt.

Van angst naar vertrouwen, naar je oerbron

Er is een wezenlijke route in ons fysieke lichaam waarlangs je connectie kunt maken met je oerbron en met je universele leiding. Het gaat hier ook om een kosmische verbinding, jouw verbinding met het Al in samenspraak met jouw kernkracht.
Zodra je weer in verbinding komt met je oerbron, merk je dat dat grote, rijke innerlijke gevoel weer tot je spreekt, omdat je weer in contact bent met jouw hogere Zelf en je spirit. De angst ebt weg. Je hebt de innerlijke beweging ‘van angst terug naar vertrouwen’ gemaakt. Diep van binnen kun jij weer voelen dat je gedragen wordt en innerlijk geleid.

El Lenssen Theaterlezing Boekhandel De Omslag Rosmalen

Foto: El lenssen – Je wordt gedragen en innerlijk geleid

Je fysieke lichaam wijst je de weg

Het fysieke lichaam kent verschillende doorgangsroutes om je opnieuw te verbinden met je kernkracht, je levensenergie en jouw oerbron. Deze fysieke routes waarlangs je de verbinding met je oerbron (opnieuw) aan kunt gaan zijn bijzondere routes. Het fysieke lichaam en het energetische blauwdruk communiceren daarbij met elkaar.

Consulten, opnieuw ten diepste in je kracht

In de consulten, hier ter plekke in mijn praktijk Het Tempeltje, pas ik het met regelmaat toe. Ik verbind jou opnieuw met je levensenergie en zet je in je kracht. Ik wijs je de weg. Dat brengt je van angst naar vertrouwen, naar je oerbron en gaat gepaard met een grootse innerlijke herkenning. Ik vertel je wie jij ten diepste bent, en laat daarbij jouw trillingen weer voelbaar in jou de leiding nemen. Je zou het kunnen vertalen als: ‘Jij komt weer thuis in jouzelf’.

Je voelt door zo’n consult dat je weer in je kracht komt en op een bijzondere manier heel rustig wordt van binnen.
Het is een bewuste ervaring die plaats vindt en die door jou organisch/systemisch wordt onthouden.
Wat jou in zo’n consult overkomt is magistraal! Je zult het je herinneren, ook verderop in de tijd. Het is niet voor niets dat mensen, de groten maar ook de kleintjes onder ons, soms zelfs na vele jaren mijn praktijk opnieuw bezoeken. ‘El ik was ooit hier, en ik ben het nooit, nóóit vergeten, wat er hier gebeurde en wat je me liet zien. Daarom moest ik vandaag naar je terug!’

Quantum jumpen in connectie met je oerbron

In de workshops van Het Tempeltje komt deze materie, het connecten met je diepste zelf vaker aan bod. Dat kan ook niet anders. Het verbonden zijn met jouw kernkracht en jouw oerbron is uitgangspunt voor constructieve jumps, waarin je helder waarneemt en waarvan je de informatie kunt meenemen naar je dag bewustzijn.
Wanneer je mediteert of het quantumveld (kwantumveld) betreedt heb je de verbinding met de oerbron en het diepe vertrouwen dat daarmee gepaard gaat, onvoorwaardelijk nodig.

Een geschenk van onschatbare waarde

Als je eenmaal hebt ervaren hoe je je bewust opnieuw kunt verbinden met je oerbron en je kernkracht, kun je er levenslang op deze manier bij komen. Je brein en je lijf zullen het zich herinneren, zodra jij het nodig hebt en er bewust aan terug denkt.
Eenmaal (opnieuw) verbonden met je levensenergie en de voedende bron besef je dat je een rijk mens bent, begenadigd met een gift van onschatbare waarde: Jij weet hoe het werkt, jij raakt nooit meer verloren!

Leer van de podcast

In de podcast ‘Een kus van het Universum’ zitten oefeningen en verhalen die jouw levensenergie aanroepen en jou stapjes dichterbij jou ‘Zelf’ brengen. Het is een mooi begin om daar eens naar te luisteren, zodat je gaat begrijpen wat die connectie met die oerbron eigenlijk is.
Ga hier direct naar spotify

Het quantumveld (Het kwantumveld)

Het quantumveld (Het kwantumveld)

Steeds vaker horen we over het quantumveld, ook wel kwantumveld genoemd, maar wat is dit quantumveld eigenlijk? Hoe krijg je er vat op en wat kun je ermee?
Het zijn hele reële vragen, juist bij zoiets ongrijpbaars als het quantumveld (het kwantumveld). Dit veld is namelijk niet met het blote fysieke oog zichtbaar of met onze fysieke tastzin voelbaar.

Toch is het een concrete werkelijkheid die van ons is. We communiceren veel vaker met dit onzichtbare energieveld, dan we door hebben. De meeste keuzes zijn er onbewust op gestoeld, intuïtieve ingevingen worden erdoor gestuurd.

Om meer begrip te krijgen van het quantumveld is het goed je te realiseren, dat dit veld in connectie staat met ons verruimd bewustzijn. Ons verruimd bewustzijn staat in directe verbinding met ons onderbewuste, wat ik ons verdiepte bewustzijn noem.

Ons onderbewuste, ons verdiepte bewustzijn

Ons onderbewuste, ons verdiepte bewustzijn, is als het wortelstelsel van de boom. Het verdiepte bewustzijn is niet zichtbaar, maar van grote invloed op hoe wij tot wasdom komen. Hoe wij ons fysiek, energetisch, emotioneel en mentaal ontwikkelen hangt voor een deel af van hoe wij communiceren en transitie aangaan met ons onderbewuste, deze diepere lagen in ons.

Het kwantumveld en het morfologisch veld

Met ons onderbewustzijn en ons verruimd bewustzijn, staan wij in contact met het morfologisch veld.
Dit morfologisch veld staat weer in contact met het quantumveld (het kwantumveld).
In mijn waarnemingen komt het quantumveld feitelijk voort uit het morfologisch veld. Het quantumveld is één met het morfologisch veld, maar reikt bovendien verder, het werpt zich uit vanuit het morfologisch veld.

Het morfologisch veld van trilling en frequentie

Het morfologisch veld is het veld van trilling en bewustzijn, dat overal aanwezig is en met alles in connectie staat.
Dit morfologisch veld wordt uitgezonden door mensen, dieren, materie, aarde, het universum en al wat is. Het is het energieveld van bewustzijn waarlangs we communiceren via onze buitenzintuiglijke waarnemingen en buitenzintuigelijke communicatietools.
Dit energieveld, dit morfologisch veld, dat alles met elkaar verbindt, bestaat uit trilling en frequentie.
Elke frequentie draagt informatie in zich. Je zou het kunnen zien als bewustzijn dat wordt uitgestraald over en weer.
Dit veld van trilling en frequentie is concreet aanwezig en wordt door steeds meer mensen herkend en waargenomen. Voor dieren is het iets heel natuurlijks. Ze communiceren op grote afstand met elkaar zonder dat wij dat kunnen zien of horen met onze fysieke zintuigen.
Hoe meer je buitenzintuiglijk leert waarnemen, hoe meer vat je zult krijgen op het morfologisch veld en het quantumveld.

Het quantumveld (het kwantumveld) El Lenssen
Alles staat met alles in verbinding, trilling reikt uit, ik reik uit.
Foto: Boy van Elten Fotografie
Energie uitwisseling, trilling laat iets trillen

Eigenlijk bestaat er in werkelijkheid nauwelijks een scheiding tussen mensen, dieren, materie, aarde, het universum en al wat is. Alles staat op alle niveaus met elkaar in verbinding en is een constant bewegend web van informatie.
Als iets in beweging komt, trilt het. Deze trilling wordt doorgegeven via het morfologisch veld. Energie, frequentie, informatie wordt zo doorgegeven.
Gaandeweg kan de trilling veranderen, doordat deze in aanraking komt met andere trillingen.
Een trilling kan i.p.v. te veranderen ook versterken, wanneer deze in aanraking komt met andere trillingen. Denk maar eens aan het volgende: voeg gelijkgestemden bij elkaar en de energie bouwt zich voelbaar op, wordt sterker. Iedereen voelt zich prettiger, krachtiger, sterker en bevestigd in elkaar. We resoneren dan met elkaar op eenzelfde golflengte.

Creatie, impuls en beweging

Het quantumveld (het kwantumveld) ziet er voor mij uit als het verlengde van het morfologisch veld. Het zijn de trillingen die ontstaan, er nog niet zijn, maar ‘worden’ vanuit creatie, vanuit impuls en beweging. Als we ze vaak genoeg initiëren kunnen ze werkelijkheid worden, letterlijk materie worden. Het is zoiets als ‘de aanhouder wint’.

Oneindig veld van ultieme creatie

Creatie, impuls en beweging worden geïnitieerd vanuit het morfologisch veld in connectie met het verdiepte en verruimde bewustzijn van al wat leeft op alle niveaus.
Je zult begrijpen dat het quantumveld om deze reden oneindig veel mogelijkheden, ervaringen en dimensies kent. Het is een eindeloos veld dat zich naar buiten werpt vanuit ‘al wat is en nog komt’ net zoals het heelal doet.

Het oneindige quantumveld houdt nooit op. Er zit geen materie in, maar alle mogelijkheden bestaan in dit veld. Het is een informatieveld waarin alle verschillende frequenties zich uitwerpen en tot nieuwe frequentie worden. Het is het veld van de ultieme creatie, een fantastische plek om te zijn.

Tip:

Beluister mijn podcast Groeikracht 1. De snaar, de impuls en onze energie

In deze podcast laat ik je voelen hoe we impulsen geven en nieuwe energie en creatie triggeren.
We raken elkaar in trilling aan. Daardoor komt ons eigen veld in beweging. Juist de beweging creëert nieuwe mogelijkheden, oneindig veel.

Wil jij meer weten over de workshops quantum jumpen? Klik dan hier

Wil je weten wie jij ten diepste bent en waar je nu staat, vanuit je verdiepte onderbewustzijn en je verruimde bewustzijn? Vraag een individueel consult aan.

Lees ook: ‘Quantum Jumpen en helder waarnemen’