Tag Archives: quantumjumpen

Van angst naar vertrouwen

Heb jij dat ook, het gevoel dat je los staat van alles, geen verbinding voelt, het leven als los zand door je vingers glipt? De feiten lijken je achterhalen. Het leven lijkt stuurloos haar eigen gang te gaan. Jij voelt je leeg en verlaten. Je zou jezelf zo graag opnieuw willen verbinden. Je zou zo graag van angst naar vertrouwen, naar je oerbron, willen gaan.

Niet meer alleen en ‘achtergelaten’

Als dit gevoel in jou leeft, het idee dat je niet meer aan-getakt bent aan je levensenergie, aan-getakt aan het grootsere dat je leek te dragen, te voeden en te leiden, dan is het tijd te connecten met je oerbron.
Eigenlijk zou ik moeten zeggen: ‘Het is tijd opnieuw te connecten met je oerbron en de energie van je oorsprong’. Deze verbinding draagt je en geeft je innerlijke leiding. Je zult merken dat je je dan niet meer alleen en ‘achtergelaten’ voelt.

Van angst naar vertrouwen, naar je oerbron

Er is een wezenlijke route in ons fysieke lichaam waarlangs je connectie kunt maken met je oerbron en met je universele leiding. Het gaat hier ook om een kosmische verbinding, jouw verbinding met het Al in samenspraak met jouw kernkracht.
Zodra je weer in verbinding komt met je oerbron, merk je dat dat grote, rijke innerlijke gevoel weer tot je spreekt, omdat je weer in contact bent met jouw hogere Zelf en je spirit. De angst ebt weg. Je hebt de innerlijke beweging ‘van angst terug naar vertrouwen’ gemaakt. Diep van binnen kun jij weer voelen dat je gedragen wordt en innerlijk geleid.

El Lenssen Theaterlezing Boekhandel De Omslag Rosmalen

Foto: El lenssen – Je wordt gedragen en innerlijk geleid

Je fysieke lichaam wijst je de weg

Het fysieke lichaam kent verschillende doorgangsroutes om je opnieuw te verbinden met je kernkracht, je levensenergie en jouw oerbron. Deze fysieke routes waarlangs je de verbinding met je oerbron (opnieuw) aan kunt gaan zijn bijzondere routes. Het fysieke lichaam en het energetische blauwdruk communiceren daarbij met elkaar.

Consulten, opnieuw ten diepste in je kracht

In de consulten, hier ter plekke in mijn praktijk Het Tempeltje, pas ik het met regelmaat toe. Ik verbind jou opnieuw met je levensenergie en zet je in je kracht. Ik wijs je de weg. Dat brengt je van angst naar vertrouwen, naar je oerbron en gaat gepaard met een grootse innerlijke herkenning. Ik vertel je wie jij ten diepste bent, en laat daarbij jouw trillingen weer voelbaar in jou de leiding nemen. Je zou het kunnen vertalen als: ‘Jij komt weer thuis in jouzelf’.

Je voelt door zo’n consult dat je weer in je kracht komt en op een bijzondere manier heel rustig wordt van binnen.
Het is een bewuste ervaring die plaats vindt en die door jou organisch/systemisch wordt onthouden.
Wat jou in zo’n consult overkomt is magistraal! Je zult het je herinneren, ook verderop in de tijd. Het is niet voor niets dat mensen, de groten maar ook de kleintjes onder ons, soms zelfs na vele jaren mijn praktijk opnieuw bezoeken. ‘El ik was ooit hier, en ik ben het nooit, nóóit vergeten, wat er hier gebeurde en wat je me liet zien. Daarom moest ik vandaag naar je terug!’

Quantum jumpen in connectie met je oerbron

In de workshops van Het Tempeltje komt deze materie, het connecten met je diepste zelf vaker aan bod. Dat kan ook niet anders. Het verbonden zijn met jouw kernkracht en jouw oerbron is uitgangspunt voor constructieve jumps, waarin je helder waarneemt en waarvan je de informatie kunt meenemen naar je dag bewustzijn.
Wanneer je mediteert of het quantumveld (kwantumveld) betreedt heb je de verbinding met de oerbron en het diepe vertrouwen dat daarmee gepaard gaat, onvoorwaardelijk nodig.

Een geschenk van onschatbare waarde

Als je eenmaal hebt ervaren hoe je je bewust opnieuw kunt verbinden met je oerbron en je kernkracht, kun je er levenslang op deze manier bij komen. Je brein en je lijf zullen het zich herinneren, zodra jij het nodig hebt en er bewust aan terug denkt.
Eenmaal (opnieuw) verbonden met je levensenergie en de voedende bron besef je dat je een rijk mens bent, begenadigd met een gift van onschatbare waarde: Jij weet hoe het werkt, jij raakt nooit meer verloren!

Leer van de podcast

In de podcast ‘Een kus van het Universum’ zitten oefeningen en verhalen die jouw levensenergie aanroepen en jou stapjes dichterbij jou ‘Zelf’ brengen. Het is een mooi begin om daar eens naar te luisteren, zodat je gaat begrijpen wat die connectie met die oerbron eigenlijk is.
Ga hier direct naar spotify