Tag Archives: creëren

Het quantumveld (Het kwantumveld)

Het quantumveld (Het kwantumveld)

Steeds vaker horen we over het quantumveld, ook wel kwantumveld genoemd, maar wat is dit quantumveld eigenlijk? Hoe krijg je er vat op en wat kun je ermee?
Het zijn hele reële vragen, juist bij zoiets ongrijpbaars als het quantumveld (het kwantumveld). Dit veld is namelijk niet met het blote fysieke oog zichtbaar of met onze fysieke tastzin voelbaar.

Toch is het een concrete werkelijkheid die van ons is. We communiceren veel vaker met dit onzichtbare energieveld, dan we door hebben. De meeste keuzes zijn er onbewust op gestoeld, intuïtieve ingevingen worden erdoor gestuurd.

Om meer begrip te krijgen van het quantumveld is het goed je te realiseren, dat dit veld in connectie staat met ons verruimd bewustzijn. Ons verruimd bewustzijn staat in directe verbinding met ons onderbewuste, wat ik ons verdiepte bewustzijn noem.

Ons onderbewuste, ons verdiepte bewustzijn

Ons onderbewuste, ons verdiepte bewustzijn, is als het wortelstelsel van de boom. Het verdiepte bewustzijn is niet zichtbaar, maar van grote invloed op hoe wij tot wasdom komen. Hoe wij ons fysiek, energetisch, emotioneel en mentaal ontwikkelen hangt voor een deel af van hoe wij communiceren en transitie aangaan met ons onderbewuste, deze diepere lagen in ons.

Het kwantumveld en het morfologisch veld

Met ons onderbewustzijn en ons verruimd bewustzijn, staan wij in contact met het morfologisch veld.
Dit morfologisch veld staat weer in contact met het quantumveld (het kwantumveld).
In mijn waarnemingen komt het quantumveld feitelijk voort uit het morfologisch veld. Het quantumveld is één met het morfologisch veld, maar reikt bovendien verder, het werpt zich uit vanuit het morfologisch veld.

Het morfologisch veld van trilling en frequentie

Het morfologisch veld is het veld van trilling en bewustzijn, dat overal aanwezig is en met alles in connectie staat.
Dit morfologisch veld wordt uitgezonden door mensen, dieren, materie, aarde, het universum en al wat is. Het is het energieveld van bewustzijn waarlangs we communiceren via onze buitenzintuiglijke waarnemingen en buitenzintuigelijke communicatietools.
Dit energieveld, dit morfologisch veld, dat alles met elkaar verbindt, bestaat uit trilling en frequentie.
Elke frequentie draagt informatie in zich. Je zou het kunnen zien als bewustzijn dat wordt uitgestraald over en weer.
Dit veld van trilling en frequentie is concreet aanwezig en wordt door steeds meer mensen herkend en waargenomen. Voor dieren is het iets heel natuurlijks. Ze communiceren op grote afstand met elkaar zonder dat wij dat kunnen zien of horen met onze fysieke zintuigen.
Hoe meer je buitenzintuiglijk leert waarnemen, hoe meer vat je zult krijgen op het morfologisch veld en het quantumveld.

Het quantumveld (het kwantumveld) El Lenssen
Alles staat met alles in verbinding, trilling reikt uit, ik reik uit.
Foto: Boy van Elten Fotografie
Energie uitwisseling, trilling laat iets trillen

Eigenlijk bestaat er in werkelijkheid nauwelijks een scheiding tussen mensen, dieren, materie, aarde, het universum en al wat is. Alles staat op alle niveaus met elkaar in verbinding en is een constant bewegend web van informatie.
Als iets in beweging komt, trilt het. Deze trilling wordt doorgegeven via het morfologisch veld. Energie, frequentie, informatie wordt zo doorgegeven.
Gaandeweg kan de trilling veranderen, doordat deze in aanraking komt met andere trillingen.
Een trilling kan i.p.v. te veranderen ook versterken, wanneer deze in aanraking komt met andere trillingen. Denk maar eens aan het volgende: voeg gelijkgestemden bij elkaar en de energie bouwt zich voelbaar op, wordt sterker. Iedereen voelt zich prettiger, krachtiger, sterker en bevestigd in elkaar. We resoneren dan met elkaar op eenzelfde golflengte.

Creatie, impuls en beweging

Het quantumveld (het kwantumveld) ziet er voor mij uit als het verlengde van het morfologisch veld. Het zijn de trillingen die ontstaan, er nog niet zijn, maar ‘worden’ vanuit creatie, vanuit impuls en beweging. Als we ze vaak genoeg initiëren kunnen ze werkelijkheid worden, letterlijk materie worden. Het is zoiets als ‘de aanhouder wint’.

Oneindig veld van ultieme creatie

Creatie, impuls en beweging worden geïnitieerd vanuit het morfologisch veld in connectie met het verdiepte en verruimde bewustzijn van al wat leeft op alle niveaus.
Je zult begrijpen dat het quantumveld om deze reden oneindig veel mogelijkheden, ervaringen en dimensies kent. Het is een eindeloos veld dat zich naar buiten werpt vanuit ‘al wat is en nog komt’ net zoals het heelal doet.

Het oneindige quantumveld houdt nooit op. Er zit geen materie in, maar alle mogelijkheden bestaan in dit veld. Het is een informatieveld waarin alle verschillende frequenties zich uitwerpen en tot nieuwe frequentie worden. Het is het veld van de ultieme creatie, een fantastische plek om te zijn.

Tip:

Beluister mijn podcast Groeikracht 1. De snaar, de impuls en onze energie

In deze podcast laat ik je voelen hoe we impulsen geven en nieuwe energie en creatie triggeren.
We raken elkaar in trilling aan. Daardoor komt ons eigen veld in beweging. Juist de beweging creëert nieuwe mogelijkheden, oneindig veel.

Wil jij meer weten over de workshops quantum jumpen? Klik dan hier

Wil je weten wie jij ten diepste bent en waar je nu staat, vanuit je verdiepte onderbewustzijn en je verruimde bewustzijn? Vraag een individueel consult aan.

Lees ook: ‘Quantum Jumpen en helder waarnemen’

Ik leer je vliegen

‘Het beste van het beste’, ik durf het zomaar te zeggen: ‘Zielsgelukkig is de beste training die ik ooit gegeven heb!’
Verwonderd en verbaasd teken ik dit op in mijn dagboek, dankbaar en geroerd ook. Ik kom thuis!

In de afgelopen cursusbijeenkomst liet ik de groep voelen hoe het is, als je onbelast opgelicht wordt, als ik je ophef uit je lichaam. Met mijn handen trok ik de energie van de ruimte omhoog en daar gebeurde wat ik wist dat ging gebeuren: Het grootse deel van de groep kwam innerlijk omhoog! Zoals het beeld van de Fakir die vliegt. Je kent het? Ik zit op zijn kleed, wij stappen er samen op. En jij, jij vliegt ook!

Beelden uit mijn dromen van lang geleden staan opeens weer helder op mijn netvlies. Ik was toen ook de Fakir die vliegt en ik was Karlsson van het dak met zijn propeller op de rug.
’s Nachts reisde ik mijn reizen, kwam ik overal. Ik overzag de wereld en de mensen, de prachtigste landschappen gleden onder mij door. Ik stuurde zelf aan, gaf richting aan mijn route. Snel, langzaam, hoog en laag ging ik. Er was een immens gevoel van vrijheid en blijheid.

Ik herinner me nu. Hoe kon ik ooit vergeten? De onbelaste lichtheid van het etherisch veld

Mijn diepste wens was te vliegen toen al. En nu gebeurt het in deze training van een groep studenten op reis naar hun Zielsgeluk. Ik kon het hen laten voelen en ervaren.

Ik zag direct wie meekon in de beweging van dit magische en alchemistische moment. Wie op dit moment de onbelaste lichtheid van het etherisch en energetisch veld bezat, kwam letterlijk omhoog komen. Sommigen werden door innerlijke zwaarte terug gedrukt in de stoel. Ook dat was niet erg. Het proces van bevrijding is slechts begonnen!

In één oogopslag was ik overal. De groep zat verspreid in de zaal, ieder met de ogen dicht. Ik was daar in alle hoeken en gaten met mijn energie, met mijn ogen, met mijn tastzin, met mijn wakkere heldere waarneming.

Ik zag precies wie omhoog kwam en wie nog niet

Later vroeg ik aan mijn studenten wie zich opgetild had gevoeld. Ik kreeg bevestigd wat ik had gezien: wie wel en wie nog niet mee omhoog was gekomen. Ik wist ook precies waaróm sommigen door een verdichting van de massa in het energetische veld juist ‘zwaarder’ werden en daardoor enigszins terug gedrukt werden in de aarde, in de aardse soms moeizame 3D realiteit.

Dit is letterlijk te voelen: Ik ga je laten vliegen!

Ik vertelde mijn studenten: ‘Als we dit vaker doen, kun jij het straks ook: vliegen met een lichtheid en een innerlijke ruimte die je cellen zo’n goed doen en die je brengt naar ingevingen en nieuwe schakels in het systeem en in je brein! Dat hebben we nodig om te werken met de nieuwe codes. Ons leven zullen we op een totaal nieuw niveau leren masteren. En alles, ja alles, is letterlijk terug te plaatsen in jouw fysieke lijf’.

Own je leven, je lijf en je Ziel
Leer de interne codes te verstaan
Oefen en leer!
Het is dichterbij dan je denkt

Lees meer

De pijn van de leegte

Als er niets meer is, niets lijkt te zijn, willen we snel onszelf ‘vullen’, ons leven vullen.
We willen handelen en uitreiken naar anders of meer. Zodat we ons niet vervelend meer voelen, naar, neerslachtig of angstig.

Onze Inner Void, ons innerlijk universum, wacht geduldig tot we begrijpen, dat die leegte van binnen een doel heeft. Niet het doel gevuld te worden met dat wat buiten ons roept, maar het doel ruimte te bieden, tijd en voeding, aan ‘dat wat van binnen ontspruit’.

Laten we lachen, zingen, springen, werken en creëren van binnenuit, zodat die innerlijke leegte wakker kan worden en begrepen wordt in kern en waarachtigheid.

Welkom in mijn wereld!

Geboortepijn

Er leek niets meer over te zijn. Een loslaten van al wat vertrouwd was.
Vaarwel oude wereld en leven van voorheen. De toekomst roept.
Er leek niets meer over te zijn, alleen maar leegte.
Onze Inner Void, ons innerlijk universum, wachtte geduldig tot de tijd rijp was om geboren te worden. Ze had ons nooit verlaten. Nu roept ze bij de poort: ‘Wakker worden! Kom je?’

Laten we lachen, zingen, springen, werken en creëren van binnenuit, zodat Innerlijk Kosmisch Kind geboren kan worden en begrepen in kern en waarachtigheid. Wat wordt het leven heerlijk!

Je innerlijke leegte zal gaan leven. Daarna zal jouw innerlijk universum tot je gaan spreken en je vertellen wie je werkelijk bent. Dan heb je niets meer nodig van buiten, jij ontstaat van binnen!Ons krachtigste domein, onze innerlijke stilte en volheid, zullen we integreren en volledig gaan bemannen.

Welkom Essentie!


Creëren van binnenuit lukt ons zodra ons voertuig, ons lichaam begrijpt hoe daarop te schakelen. Dat is een levenskunst! Ze is leesbaar, tastbaar en integreer baar voor wie de 4e Dimensie verstaat. Ze brengt ons dan als vanzelf naar de 5e Dimensie. Daar is veel over te vertellen en te leren.

De vijfde dimensie: van 3D naar 4D naar 5D

5D gaat over het Kosmische kind in ons, het ultieme Creëren met een hoofdletter. Als we existeren in de 5e Dimensie zijn we stappen voorbij het ego en onze persoonlijkheid aanwezig.  Die laatste twee stoeien overigens gewoon dagelijks met de elementaire zaken gerelateerd aan ons 3D bestaan als mensen-mensje op deze aarde.
En, ja natuurlijk is er ook 4D. De vierde dimensie luidt jouw helder waarnemen in.
Je weet opeens dat tijd relatief is en dat er een tijdloosheid bestaat, waarin je alles intuïtief kunt waarnemen. Horen, zien, voelen, proeven en ruiken op buitenzintuiglijk niveau zijn de scheppingsvoorwaarden voor existentie in de 4e Dimensie.

Maar je groeit en ontwikkelt door. Als je 4D begrijpt komt 5D in beeld, natuurlijk!

Het is een stille voedende open ruimte, de 5e Dimensie. Een ruimte, waarin ik volheid en weten ervaar, een ruimte die zichzelf voedt, tijdloos voelt en waar nieuwe ideeën zich ontwikkelen. Daar vinden we ware scheppingskracht en onvoorwaardelijke liefde voor al wat is.

De grote wetenschappers, die creatief denken, existeren op het niveau van de 5e Dimensie als ze een heldere gloednieuwe ingeving hebben.
De schoenmaker, die op een inventieve gepassioneerde manier mijn schoenzool repareert, terwijl mijn schoenen eigenlijk niet meer te maken zijn, zit op dat moment in 5D.
Als ik voor jou werk en nieuwe dingen zie, zaken die ik niet kan weten en oplossingen die nog niet gehoord en bedacht waren, zit ik in 5D.

De glimlach op jouw gezicht laat zien waar je bent.

En tot die tijd drinken we op 3D een lekkere bak koffie en gaan we rond de tafel om te sparren.
De hoog-gevoeligen onder ons maken tussendoor uitstapjes naar 4D, waar ze zien dat er meer is tussen hemel en aarde dan het direct stoffelijk tastbare.
De nieuwsgierigen en  avontuurlijken onder ons reizen door en belanden op een stralende dag in 5D.
Hoe heerlijk! Als je in 5D zit zul je veel glimlachen 🙂

Op naar 5D waar onze Essentie op ons wacht.

In mijn cursus Kijken met je Ziel ontwikkelen we de 4e Dimensie bewust uit en wordt de 5e Dimensie daardoor voor sommigen al voelbaar.
We integreren deze processen ook bewust in ons fysieke lichaam. Hoe belangrijk is dat.
Ons lijf (3D, hoera) is namelijk ons voertuig. Via ons lichaam maken we alles wat er is manifest.
3D, 4D en 5D komen samen in ons fysieke lijf en worden via ons Zijn en ons leven zichtbaar.

Want oeioei, er gebeurt wel wat van binnen in je lijf als je op weg bent van 3D naar 5D.
Je frequentie gaat omhoog. Je kunt het voelen. Sommigen van ons lijken te gaan zweven. Lichaamsbinding is opeens niet meer zo vanzelfsprekend.
Er gebeurt ook heel veel in je brein. Je brein is immers als het uitdijende heelal.
Tot op celniveau mag dat allemaal begrepen worden, wil je een evenwichtig en stabiel mens zijn, op weg naar vitaliteit, creativiteit en levensplezier.

Ik heb alle tijd en jij ook!

Over het beleven van tijd: lineaire tijd en tijdloosheid

In mijn beleving is tijd tijdloos en participeren wij in werkelijkheid naast de lineaire tijd. Dit is wat de hoog gevoeligen onder ons vaak overkomt!

De tijd van alledag, de lineaire tijd, is: opstaan, aan het werk gaan, huishouden draaien, georganiseerd ontspannen, opvoeden, eten, elkaar liefhebben of betwisten, gaan slapen enz.  in de volgorde die jij verkiest.
De lineaire tijd van uur tot uur, van seconde tot seconde, is een gegeven dat wij als mensen-mensje creëren met ons brein, onze hersenen, om houvast te scheppen in dit stoffelijke lijf en leven.

Echter onze geest, onze ziel, ons bewustzijn is véle malen groter.

In het leven van nu, van alledag, kunnen we maar een stukje van dat grote bewustzijn plaatsen en beleven.  Onze lineaire tijd is het dunne, dunne koord waarop we ons ‘grote Zelf’ plaatsen. De lineaire tijd schept houvast in onze geest, ankert het  grotere geheel van wie we zijn in ons lijf en ons dag-bewustzijn.

De waarachtige werkelijkheid, ons grote beleven, ons grote zijn,  vindt zijn plek in de tijdloosheid van de punt, de cirkel, het uitdijende geheel, het heelal en groter dan dat.

Stel je nu eens voor dat we niet in de lineaire tijd hoeven te zijn en te handelen. Stel je dat eens voor! Dan hebben we een heerlijke escape om rondom ‘die dag- en nachtlijn van uur tot uur’ onszelf  te wentelen en te keren. Om te dansen, omhoog te springen als een opspattende waterdruppel, en er even lekker vandoor te gaan. Hoe heerlijk kan dat zijn!

Het wonder van die escape is, dat je dan komt in de dimensie van het helderziende, het helderhorende, het helder wetende. Dat is een groot geheim waar ik je nog veel over zal uitleggen.

Maar er is nog iets anders leuks: buiten de lineaire tijd kun je prachtig creëren.  Je kent dat wel, als je even en opeens de tijd was vergeten, omdat je zo opging in iets dat je ‘bezielde’. De kunstenaar kent het, de verhalenverteller, de musicus, de dromer ….

Ken jij dat gevoel, ken jij het ook? Dan is het jouw tijd om mee te reizen op mijn ervaringen en belevingen! Er zal een rijkdom naar je toekomen, die niet te vertellen is in woorden.
Welkom in het land van helder zien, helder weten en helder voelen! Doe je mee?  We gaan in onze echte ruimte stappen, ervaren, voelen, weten, creëren! Onze echte ruimte is buiten de tijd.

Ik ga je vertellen, hoe je die prachtige uitstapjes kunt maken! Nee, nee, je hebt er geen extra tijd voor nodig. Weet je nog: we gingen even uit de lineaire tijd.
Je hebt er maar een momentje voor nodig, een spikkeltje van onze lange drukke dagelijkse tijd-weg.
Neem onderstaande in je op en probeer het uit! Hoe vaker je dit doet, hoe beter het lukt. Het geeft je een heerlijk gevoel. Wis en waarachtig. Je zult zeggen: Hoera, ik heb alle tijd!

Oefening: 
Ga gewoon even op de stille stand. Zet alle ruis aan de kant: geen tv, telefoon, computer, kind, buur, collega die je ‘roept’. Deze fractie van een moment is voor jouzelf!
We hebben allemaal elke dag vele “even één minuut” momenten als we ze slim weten te herkennen. Op dat moment, dat jij jouw “even één minuut” te pakken hebt , doe je het volgende:

*

Duw je voeten stevig in de grond.

*

Ontspan je schouders.

*

Kruip in je hoofd, dat je lichtjes naar voren gekanteld houdt in een ontspannen stand. Kruip in je hoofd en… zie daar een enorme prachtige innerlijke ruimte van niets.

*

Komen er veel gedachten doorheen? Zeg ze ‘Hallo’ en laat ze door ramen en deuren wegwaaien!

*

Vraag aan jezelf even te mogen reizen in de geest. Waarachtig, dan komt het vanzelf. Jouw voelen, jouw beelden, jouw waarnemen.

*

Het kan je helpen om bij deze oefening even aan jouw droomplek te denken. Waar ben je graag als je je heerlijk vrij en op je gemak voelt? Voor mij is dat soms: boven in de kruin van een boom, aan een prachtig stromend riviertje, in een stil mooi kerkje, op de stralen van de zon….Kies jouw eigen plek van niets en alles, van ‘heerlijk zijn’.  Stel je die plek voor, in je hoofd in die innerlijke ruimte. Visualiseer hem letterlijk en laat dan gewoon beelden, gedachten en gevoelens ‘stromen’.

*

Wat je dan ontmoet in jouw innerlijk waarnemen  is je tijdloze ik, je verruimd bewustzijn, je tijdloze ‘zijn’.

*

Stuur het niet, maar praat  met de beelden, gedachten en gevoelens die zich tonen. Laat spontaan komen wat komt.

*

Op ieder moment kun je kiezen daar weer uit terug te komen, uit dit stukje beleven in de geest.

*

Kom terug in het voelen van je lijf.

*

Duw je voeten weer in de grond. Beweeg je gezicht, tik eens op je schedel!

*

Je bent weer terug in je lijf en gedachten van alledag. Je zit weer op het koord van de lineaire tijd.

*

Merk je dat je je nu heerlijk uitgerust voelt? Merk je dat je opeens iets ‘weet’. Helderheid hebt over een bepaalde zaak? Mooi! Want dan is het al echt gelukt! Ik verklap je: je was even weg en toch zo heel erg hier. Je had even alle tijd in handen!

Doe bovenstaande oefening regelmatig. Op een gegeven moment hoef je niet eens meer je droomplek te visualiseren. Dit wordt allemaal zo vertrouwd voor je, dat het steeds sneller en met steeds minder tussenstappen lukt.
Je hebt alle tijd om dit te leren en het zal je veel brengen.
Wat het mij bracht ga ik je ook vertellen in alle bloggen, brieven en readers die gaan komen.

Dat zijn grote, grote verhalen van magie en van weten en van duizenden consulten die ik in de afgelopen jaren  aan mensen gaf, om het totaal voor ze te vertalen, zodat ze als vogeltjes op het koord van het dag-bewustzijn zittend, opeens wisten waar dat koord naartoe leidt.

Hierover meer en veel meer in de toekomst die al is! Welkom in het land van ‘alles en oneindig’ een fractie van een gedachte van jou vandaan.